MR-J3CCN1CBL1M

MR-J3CCN1CBL1M

Giá:

Mô tả sản phẩm

MR-J3CCN1CBL1M

CÁP ĐIỀU KHIỂN SERVO MITSUBISHI 50 PIN

CÁP ĐIỀU KHIỂN SERVO YASKAWA 50 PIN

CÁP ĐIỀU KHIỂN SERVO OMRON 50 PIN

CÁP ĐIỀU KHIỂN SERVO DELTA 50 PIN

CÁP ĐIỀU KHIỂN SERVO PANASONIC 50 PIN

MR-J3CCN1CBL1M, MR-J3CCN1CBL1.5M, MR-J3CCN1CBL0.5M, MR-J3CCN1CBL2M, MR-J3CCN1CBL3M, MR-J3CCN1CBL4M, MR-J3CCN1CBL5M, MR-J3CCN1CBL7M, MR-J3CCN1CBL10M Cáp tín hiệu điều khiển Bộ khuếch đại servo
– Cáp điều khiển chân CN1 50 PIN dùng cho Driver servo Mitsubishi JE, J3, J4, Yaskawa, Delta, Panasonic, Omron 
– Cáp tiêu chuẩn dài 1 mét
– Cấp bảo vệ: IP65
– Trọng lượng: 0.5Kg
– Xuất xứ: Trung quốc.

MR-J3CCN1CBL1M

MODEL CÙNG LOẠI CÁP MR-J3ENCBL5M-A2-L: MR-J3JCBL03M-A1-L, MR-J3JCBL03M-A2-L, MR-J3ENCBL2M-A1-L, MR-J3ENCBL5M-A1-L, MR-J3ENCBL10M-A1-L, MR-J3ENCBL2M-A2-L, MR-J3ENCBL5M-A2-L, MR-J3ENCBL10M-A2-L, MR-J3ENCBL2M-A1-H, MR-J3ENCBL5M-A1-H, MR-J3ENCBL10M-A1-H, MR-J3ENCBL2M-A2-H, MR-J3ENCBL5M-A2-H, MR-J3ENCBL10M-A2-H, MR-J3JSCBL03M-A1-L, MR-J3JSCBL03M-A2-L, MR-PWS2CBL03M-A1-L, MR-PWS2CBL03M-A2-L, MR-PWS1CBL2M-A1-L, MR-PWS1CBL5M-A1-L, MR-PWS1CBL10M-A1-L, MR-PWS1CBL2M-A2-L, MR-PWS1CBL5M-A2-L, MR-PWS1CBL10M-A2-L, MR-PWS1CBL2M-A1-H, MR-PWS1CBL5M-A1-H, MR-PWS1CBL10M-A1-H, MR-PWS1CBL2M-A2-H, MR-PWS1CBL5M-A2-H, MR-PWS1CBL10M-A2-H, MR-BKS2CBL03M-A1-L, MR-BKS2CBL03M-A2-L, MR-BKS1CBL2M-A1-L, MR-BKS1CBL5M-A1-L, MR-BKS1CBL10M-A1-L, MR-BKS1CBL2M-A2-L, MR-BKS1CBL5M-A2-L, MR-BKS1CBL10M-A2-L, MR-BKS1CBL2M-A1-H, MR-BKS1CBL5M-A1-H, MR-BKS1CBL10M-A1-H, MR-BKS1CBL2M-A2-H, MR-BKS1CBL5M-A2-H, MR-BKS1CBL10M-A2-H, MR-J3USBCBL3M, MR-J3CN6CBL1M, MR-J3ENSCBL2M-L, MR-J3ENSCBL5M-L, MR-J3ENSCBL10M-L, MR-J3ENSCBL20M-L, MR-J3ENSCBL30M-L, MR-J3ENSCBL2M-H, MR-J3ENSCBL5M-H, MR-J3ENSCBL10M-H, MR-J3ENSCBL20M-H, MR-J3ENSCBL30M-H, MR-J3ENSCBL40M-H, MR-J3ENSCBL50M-H, MR-J3W03ENCBL5M-H, MR-J3W03PWCBL5M-H, MR-PWS3CBL10M-A1-L, MR-PWS3CBL2M-A1-L, MR-PWS3CBL2M-A2-L, MR-PWS3CBL5M-A1-L, MR-PWS3CBL5M-A2-L, MR-J3ENSCBL5M-L-S06, MR-J3ENSCBL10M-L-S06, MR-J3ENSCBL20M-L-S06, MR-J3ENSCBL30M-L-S06, MR-J3ENSCBL50M-H-S06, MR-J3ENSCBL20M-H-S06, MR-BAT, MR-JBAT4, MR-JBAT8, MR-J2M-BT, MR-J2M-BT-EB, MR-BAT6V1SET-B, MR-J3BAT, MR-J3WBAT, MR-BAT6V1, MR-BAT6V1SET, MR-BAT6V1BJ, MR-BAT6V1SET-A, MR-BT6VCASE, Q170DBATC, MR-J3W03BATSET, HA-FX23B, MR-PRUCBL1M, MR-JHSCBL2M-H, MR-JHSCBL5M-H, MR-JHSCBL10M-H, MR-JHSCBL20M-H, MR-JHSCBL30M-H, MR-JHSCBL50M-H, MR-JHSCBL2M-L, MR-JHSCBL5M-L, MR-JHSCBL10M-L, MR-JHSCBL20M-L, MR-JHSCBL30M-L, MR-J2TBL05M, MR-J2TBL1M, MR-JCCBL2M-L, MR-CPCATCBL3M, MR-J2HBUS05M, MR-J2HBUS10M, MR-J2HBUS1M, MR-J2HBUS5M, MR-J2HBUS05M-A, MR-J2HBUS1M-A, MR-J2HBUS5M-A, MR-J2HBUS05M-03CLP, MR-EN1CBL30M-H, MR-J2M-CN1TBL05M, MR-J2M-CN1TBL1M, MR-EKCBL2M-H, MR-EKCBL5M-H, MR-EKCBL10M-H, MR-EKCBL20M-H, MR-EKCBL30M-H, MR-EKCBL2M-L, MR-EKCBL5M-L, MR-EKCBL10M-L, MR-EKCBL20M-L, MR-EKCBL30M-L, MR-ESCBL2M-L, MR-ESCBL20M-L, MR-ESCBL30M-L, MR-ENECBL5M-H, MR-ENECBL10M-H, MR-ENECBL20M-H, MR-E3CBL15-P, MR-EKCBL40M-H, MR-EKCBL50M-H, MR-ENECBL2M-H, MR-ENECBL30M-H, MR-ENECBL50M-H, MR-ENECBL50M-H-MTH, MR-D05UDL3M-B, MR-BT6V1CBL03M, MR-BT6V1CBL1M, MR-BT6V2CBL03M, MR-BT6V2CBL1M, MR-BT6VCBL03M, MR-J4W03PWCBL1M-H, MR-J4W03PWCBL2M-H, MR-J4W03PWCBL5M-H, MR-J4W03PWCBL10M-H, MR-J4W03PWCBL20M-H, MR-J4W03PWCBL30M-H, MR-J4W03PWBRCBL1M-H, MR-J4W03PWBRCBL2M-H, MR-J4W03PWBRCBL5M-H, MR-J4W03PWBRCBL10M-H, MR-J4W03PWBRCBL20M-H, MR-J4W03PWBRCBL30M-H, MR-AEP2CBL2M-A1-H, MR-AEP2CBL5M-A1-H, MR-AEP2CBL10M-A1-H, MR-AEP2CBL2M-A1-L, MR-AEP2CBL5M-A1-L, MR-AEP2CBL10M-A1-L, MR-AEP2CBL2M-A2-H, MR-AEP2CBL5M-A2-H, MR-AEP2CBL10M-A2-H, MR-AEP2CBL2M-A2-L, MR-AEP2CBL5M-A2-L, MR-AEP2CBL10M-A2-L, MR-AEPB2CBL2M-A1-H, MR-AEPB2CBL5M-A1-H, MR-AEPB2CBL10M-A1-H, MR-AEPB2CBL2M-A1-L, MR-AEPB2CBL5M-A1-L, MR-AEPB2CBL10M-A1-L, MR-AEPB2CBL2M-A2-H, MR-AEPB2CBL5M-A2-H, MR-AEPB2CBL10M-A2-H, MR-AEPB2CBL2M-A2-L, MR-AEPB2CBL5M-A2-L, MR-AEPB2CBL10M-A2-L, MR-AEP1CBL2M-A1-H, MR-AEP1CBL5M-A1-H, MR-AEP1CBL10M-A1-H, MR-AEP1CBL2M-A1-L, MR-AEP1CBL5M-A1-L, MR-AEP1CBL10M-A1-L, MR-AEP1CBL2M-A2-H, MR-AEP1CBL5M-A2-H, MR-AEP1CBL10M-A2-H, MR-AEP1CBL2M-A2-L, MR-AEP1CBL5M-A2-L, MR-AEP1CBL10M-A2-L, MR-AEPB1CBL2M-A1-H, MR-AEPB1CBL5M-A1-H, MR-AEPB1CBL10M-A1-H, MR-AEPB1CBL2M-A1-L, MR-AEPB1CBL5M-A1-L, MR-AEPB1CBL10M-A1-L, MR-AEPB1CBL2M-A2-H, MR-AEPB1CBL5M-A2-H, MR-AEPB1CBL10M-A2-H, MR-AEPB1CBL2M-A2-L, MR-AEPB1CBL5M-A2-L, MR-AEPB1CBL10M-A2-L, MR-AEP2J20CBL03M-A1-L, MR-AEP2J20CBL03M-A2-L, MR-AEPB2J20CBL03M-A1-L, MR-AEPB2J20CBL03M-A2-L, MR-AEP2J10CBL03M-A1-L, MR-AEP2J10CBL03M-A2-L, MR-AEPB2J10CBL03M-A1-L, MR-AEPB2J10CBL03M-A2-L, MR-AEKCBL20M-H, MR-AEKCBL30M-H, MR-AEKCBL40M-H, MR-AEKCBL50M-H, MR-AEKCBL20M-L, MR-AEKCBL30M-L, MR-AENSCBL20M-H, MR-AENSCBL30M-H, MR-AENSCBL40M-H, MR-AENSCBL50M-H, MR-AENSCBL20M-L, MR-AENSCBL30M-L, MR-J2CNS, MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-PWCNF, MR-PWCNS3, MR-BKCN, MR-J2CN1, MR-CCN1, MR-J2CN1-A, MR-J2CMP2, MR-ECNS, MR-ECN3, MR-ENECNS, MR-ECNP1-B1, MR-ECN1, MR-ECNP1-A1, MR-ECNM, MR-PWCNS4, MR-PWCNS5, MR-BKCNS1, MR-J3SCNS, MR-BKCNS1A, MR-J3SCNSA, MR-J3CN1, MR-J3CN2, MR-J3SCNS-S06, MR-BKCNS1-S06, MR-J3SCNSA-S06, MR-BKCNS1A-S06, MR-J3BCN1, MR-J3THMCN2, MR-J3W03CN2-2P, MR-J3W03CN2-20P, MR-J3DDCNS, MR-J3DDSPS, MR-JECNP1-01, MR-JECNP1-02, MR-JECNP2-02, MR-ENCNS2, MR-ENCNS2A, MR-BKCNS2, MR-BKCNS2A, MR-J4W03CNP2-2P, MR-J4W03CNP2-20P, MR-APWCNS4, MR-APWCNS5, MR-J3BUS015M, MR-J3BUS03M, MR-J3BUS05M, MR-J3BUS1M, MR-J3BUS3M, MR-J3BUS5M-A, MR-J3BUS10M-A, MR-J3BUS20M-A, MR-J3BUS30M-B, MR-J3BUS40M-B, MR-J3BUS50M-B, MR-J3CDL05M, MR-J3W03ENCBL1M-A-H, MR-J3W03ENCBL2M-A-H, MR-J3W03ENCBL5M-A-H, MR-J3W03ENCBL10M-A-H, MR-J3W03ENCBL20M-A-H, MR-J3W03ENCBL30M-A-H, MR-J3CH00, MR-PWCNS1MR-TBNATBL05M, MR-TBNATBL1M, MR-J4FCCBL03M, MR-J4THCBL03M, MR-J4T20CH00, MR-ENECBL5M-H-MTH, MR-ENECBL10M-H-MTH, MR-ENECBL20M-H-MTH, MR-ENECBL30M-H-MTH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, TP. HÀ NỘI, VIỆT NAM.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974.596.569 – 0977760199- 0976.844.195 – 0968.627.188

KỸ THUẬT: 0976844195 – 0945627188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: https://phamduongjsc.com.vn/– https://phamduongjsc.com/
WEBSITE: https://tudonghoa365.com/– https://plc-hmi-sensor.com/.

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-sensor-panasonic.com/

WEBSITE: https://plc-hmi-servo-mitsubishi.com/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MR-J3CCN1CBL1M”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *