Giảm giá!
SENSOR PANASONIC CX-411

SENSOR PANASONIC CX-411

Giá: 750.000 VNĐ 525.000 VNĐ

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

SENSOR PANASONIC CX-411

CX-411 ( CX-411D + CX-411E ) CẢM BIẾN QUANG PANASONIC LOẠI THU PHÁT RIÊNG

CX-411 ( CX-411D + CX-411E ) PHOTO SENSOR PANASONIC LOẠI THU PHÁT RIÊNG.

CX-411 ( CX-411D + CX-411E ) NGUỒN CẤP: 12-24VDC.
CX-411 ( CX-411D + CX-411E ) KHOẢNG CÁCH PHÁT HIỆN 10 MÉT LOẠI THU PHÁT RIÊNG
CX-411 ( CX-411D + CX-411E ) DÒNG ĐỊNH MỨC: 35MA.
CX-411 ( CX-411D + CX-411E ) NGÕ RA: NPN-NO
CX-411 ( CX-411D + CX-411E ) CHẾ ĐỘ: LIGHT-ON/ DARK-ON.
CX-411 ( CX-411D + CX-411E ) CÓ SẴN CÁP KẾT NỐI DÀI 2 MÉT.
– CẤP CÁCH ĐIỆN IP67.
– NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC: -25~70 ĐỘ.
– ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNG 500VAC TRONG 1 PHÚT.
– TRỌNG LƯỢNG BỘ CẢM BIẾN: 100G.
CX-411
MODEL CÙNG LOẠI CẢM BIẾN QUANG CX-400 SERIES:
– CX-411 THRUBEAM NPN ĐÈN LED ĐỎ 10000 393.7 ÁNH SÁNG-BẬT / ĐEN-ON
CUBE-411-J THRUBEAM, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN ĐÈN LED ĐỎ 10000 393.7 ÁNH SÁNG-BẬT / ĐEN-ON
– CX-411-P THRUBEAM PNP ĐÈN LED ĐỎ 10000 393,7 ÁNH SÁNG-BẬT / ĐEN-ON
– CX-411-P-J THRUBEAM, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP ĐÈN LED 10000 393.7 ÁNH SÁNG-BẬT / ĐEN-ON
– CX-411-P-Z M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP ĐÈN LED 10000 393.7 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
–  CX-411-Z M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN LED NPN RED 10000 393.7 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-411A-C05 LOẠI CƠ BẢN, THRUBEAM, CÁP 0.5M NPN ĐÈN LED ĐỎ 10000 393.7 ĐÈN SÁNG
– CX-411A-P-C05 LOẠI CƠ BẢN, THRUBEAM, CÁP 0.5M PNP ĐÈN LED 10000 393.7 ĐÈN SÁNG
– CX-411B-C05 LOẠI CƠ BẢN, TRÙNG SONG, CÁP 0.5M NPN ĐÈN LED ĐỎ LED 10000 393.7 ĐEN-ON
– CX-411B-P-C05 LOẠI CƠ BẢN, THRUBEAM, CÁP 0.5M PNP ĐÈN LED 10000 393.7 ĐEN-ON
– CX-412 DÃY CẢM BIẾN THRUBEAM-LONG ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 15000 590.6 ÁNH SÁNG / TỐI-ĐEN
– CX-412-J KHOẢNG ĐO CẢM ỨNG THRUBEAM-LONG, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 15000 590.6 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-412-P DẢI CẢM GIÁC THRUBEAM-DẢI HỒNG NGOẠI PNP LED 15000 590.6 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-412-P-J KHOẢNG ĐO CẢM ỨNG THRUBEAM-LONG, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 15000 590.6 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-412-P-Z KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN THRUBEAM-LONG, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 15000 590.6 LIGHT-ON / DARK-ON
DẢI CẢM BIẾN THRUBEAM-LONG
– CX-412-Z M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 15000 590.6 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-412A-C05 LOẠI CƠ BẢN, THRUBEAM, CÁP 0.5M NPN LED HỒNG NGOẠI 15000 590.6 LIGHT-ON
– CX-412A-P-C05 LOẠI CƠ BẢN, THRUBEAM, CÁP 0.5M PNP LED HỒNG NGOẠI 15000 590.6 LIGHT-ON
– CX-412B-C05 LOẠI CƠ BẢN, TRI- BAM, CÁP 0.5M NPN ĐÈN HỒNG NGOẠI 15000 590.6 DARK-ON
– CX-412B-P-C05 LOẠI CƠ BẢN, THRUBEAM, CÁP 0.5M PNP LED HỒNG NGOẠI 15000 590.6 DARK-ON
– CX-413 THRUBEAM ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 30000 1181.1 BẬT SÁNG / TỐI-ON
– CX-413-C05 THRUBEAM, CÁP QUANG 0.5M NPN LED HỒNG NGOẠI 30000 1181.1 ÁNH SÁNG-BẬT / TỐI-ON CUBE THRUBEAM
– CX-413-C5 CÁP 5M NPN LED HỒNG NGOẠI 30000 1181.1 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-413-J THRUBEAM, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 30000 1181.1 BẬT SÁNG / TỐI-ON
– CX-413-P THRUBEAM PNP ÁNH SÁNG HỒNG NGOẠI 30000 1181.1 BẬT SÁNG / TỐI-ON
– CX-413-P-C05 THRUBEAM, CÁP 0.5M PNP LED HỒNG NGOẠI 30000 1181.1 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-413-P-C5 THRUBEAM, CÁP 5M PNP LED HỒNG NGOẠI 30000 1181.1 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-413-P-J THRUBEAM, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 30000 1181.1 BẬT SÁNG / TỐI-ON CẶP KÍNH THRUBEAM
– CX-413-P-Z M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 30000 1181.1 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-413-Z M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 30000 1181.1 BẬT SÁNG / TỐI-ON
– CX-421 PHUN PHẢN XẠ HỒNG NGOẠI NPN 300 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-421-J DIFFUSE REFLECTIVE, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 300 11,8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-421-P PHẢN QUANG PHÓNG UV PNP HỒNG NGOẠI 300 11,8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-421-P-J DIFFUSE PHẢN QUANG, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 300 11,8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-421-P-Z DIFFUSE PHẢN XẠ, M8 NGẮT KẾT NỐI PNP LED HỒNG NGOẠI 300 11,8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-421-Z, DIFFUSE REFLECTIVE, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 300 11,8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-422 BÓNG ĐÈN HỒNG NGOẠI PHẢN XẠ NPN HỒNG NGOẠI 800 31.496 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-422-J DIFFUSE REFLECTIVE, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 800 31.496 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-422-P CHIẾU SÁNG PHẢN XẠ PNP LED HỒNG NGOẠI 800 31.496 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-422-P-J DIFFUSE PHẢN XẠ, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 800 31.496 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-422-P-Z DIFFUSE PHẢN XẠ, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 800 31.496 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-422-Z CHIẾU SÁNG PHẢN XẠ, M8 NGẮT KẾT NỐI ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 800 31,469 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-423 DIFFUSE REFLECTIVE – HẸP-XEM NPN LED ĐỎ 200 7.9 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-423-J DIFFUSE PHẢN XẠ – HẸP-XEM, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN LED ĐỎ 200 7.9 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-423-P DIFFUSE PHẢN XẠ – THU HẸP-XEM PNP ĐỎ LED 200 7.9 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-423-P-J PHẢN XẠ PHÓNG – THU HẸP-XEM. M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED ĐỎ 200 7.9 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-423-P-Z DIFFUSE PHẢN XẠ – HẸP-XEM, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED ĐỎ 200 7.9 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-423-Z DIFFUSE PHẢN XẠ – HẸP-XEM, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN LED ĐỎ 200 7.9 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-424 BÓNG ĐÈN HỒNG NGOẠI PHẢN XẠ NPN 100 3.6 BẬT SÁNG / TỐI
– CX-424-J DIFFUSE REFLECTIVE, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 100 3.6 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-424-P PHÓNG ÁNH SÁNG HỒNG NGOẠI PNP LED 100 3.6 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-424-P-J DIFFUSE PHẢN QUANG, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 100 3,6 ÁNH SÁNG-ON / DARK-ON
– CX-424-P-Z DIFFUSE PHẢN XẠ, M8 NGẮT KẾT NỐI PNP LED HỒNG NGOẠI 100 3,6 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-424-Z CHIẾU SÁNG PHẢN XẠ, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 100 3.6 BẬT SÁNG / TỐI.
– CX-441 DIFFUSE REFLECTIVE – FGS / BGS NPN ĐÈN LED ĐỎ 50 1,97 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-441-P PHẢN QUANG PHÓNG – FGS / BGS PNP ĐÈN LED ĐÈN ĐÈN ĐẦY ĐỦ ĐÈN 50 1,97 ĐÈN SÁNG / ĐEN-ON
– CX-441-P-Z DIFFUSE PHẢN XẠ – FGS / BGS, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED ĐỎ 50 1,97 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-441-Z DIFFUSE PHẢN XẠ – FGS / BGS, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN LED ĐỎ 50 1,97 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-442 DIFFUSE PHẢN QUANG – FGS / BGS NPN ĐÈN LED 300 11,8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-442-P PHẢN QUANG PHÓNG – FGS / BGS PNP ĐÈN LED 300 11,8 ÁNH SÁNG / ĐEN-ON
– CX-442-P-Z DIFFUSE PHẢN XẠ – FGS / BGS, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED ĐỎ 300 11.8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-442-Z DIFFUSE REFLECTIVE – FGS / BGS, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN LED ĐỎ 300 11.8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-443 DIFFUSE REFLECTIVE – FGS / BGS NPN ĐÈN LED ĐỎ 50 1,97 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-443-P PHẢN QUANG PHÓNG – FGS / BGS PNP ĐÈN LED ĐỎ 50 1,97 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-443-P-Z DIFFUSE PHẢN XẠ – FGS / BGS, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED ĐỎ 50 1,97 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-443-Z DIFFUSE REFLECTIVE – FGS / BGS, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN LED ĐỎ 50 1,97 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-444 DIFFUSE PHẢN XẠ – FGS / BGS NPN ĐÈN LED ĐÈN ĐÈN ĐÈN ĐỒNG ĐÔNG 100 3.9 ĐÈN SÁNG / ĐEN-ON
– CX-444-P DIFFUSE PHẢN XẠ – FGS / BGS PNP ĐÈN LED 100 3.9 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-444-P-Z PHUN PHẢN QUANG – FGS / BGS, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP ĐÈN LED 100 3.9 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-444-Z DIFFUSE PHẢN XẠ – FGS / BGS, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN LED NPN RED 100 3.9 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-481 RETRORELECT PHẢN QUANG – DÒ TÌM ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT NPN LED HỒNG NGOẠI 500 19,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-481-J RETROREFLECTIVE – CHIẾU SÁNG ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN LED HỒNG NGOẠI 500 19,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-481-P RETROREFLECTIVE – CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT PNP LED HỒNG NGOẠI 500 19,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-481-P-J RETROREFLECTIVE – CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 500 19,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-481-P-Z RETROREFLECTIVE – CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 500 19,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-481-Z RETROREFLECTIVE – CHIẾU SÁNG ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 500 19,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-482 RETROREFLECTIVE – CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT NPN LED HỒNG NGOẠI 2000 78,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-482-J CHỐNG PHẢN XẠ – CHIẾU SÁNG ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 2000 78,7 BẬT SÁNG / ĐEN-BẬT
– CX-482-P RETROREFLECTIVE – CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT PNP LED TIA HỒNG NGOẠI 2000 78,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-482-P-J RETROREFLECTIVE – CẢM BIẾN ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 2000 78,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-482-P-Z RETROREFLECTIVE – CHIẾU SÁNG ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 2000 78,7 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-482-Z CHỐNG PHẢN XẠ – CHIẾU SÁNG ĐỐI TƯỢNG TRONG SUỐT, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 2000 78,7 ÁNH SÁNG-BẬT / ĐEN-ON
– CX-483 PHẢN QUANG, POLARIZED NPN LED HỒNG NGOẠI 1000 39,4 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-483-C05 CHỐNG PHÂN CỰC, PHÂN CỰC, CÁP 0.5M NPN LED HỒNG NGOẠI 1000 39.4 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-483-C5 CHỐNG PHÂN CỰC, PHÂN CỰC, CÁP 5M NPN LED HỒNG NGOẠI 1000 39,4 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-483-J CHỐNG PHÂN CỰC, PHÂN CỰC, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 1000 39,4 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-483-P CHỐNG LẠI, POLARIZED PNP LED HỒNG NGOẠI 1000 39,4 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-483-P-C05 CHỐNG PHÂN CỰC, PHÂN CỰC, CÁP 0.5M PNP LED HỒNG NGOẠI 1000 39.4 ÁNH SÁNG / TỐI-ON
– CX-483-P-C5 CHỐNG PHÂN CỰC, PHÂN CỰC, CÁP 5M PNP LED HỒNG NGOẠI 1000 39,4 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-483-P-J CHỐNG PHÂN CỰC, PHÂN CỰC, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 1000 39,4 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-483-P-Z CHỐNG PHÂN CỰC, PHÂN CỰC, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED HỒNG NGOẠI 1000 39,4 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-483-Z CHỐNG PHÂN CỰC, PHÂN CỰC, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH ĐÈN HỒNG NGOẠI NPN 1000 39,4 ÁNH SÁNG / TỐI-ĐEN
– CX-491 PHẢN XẠ PHẢN HỒI – POLARIZED NPN ĐÈN LED ĐỎ 3000 118.1 ÁNH SÁNG-ON / ĐEN-ON
– CX-491-J CHỐNG PHẢN QUANG – PHÂN CỰC, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN ĐÈN LED ĐỎ 3000 118,1 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-491-P CHỐNG LẠI PHẢN XẠ – POLARIZED PNP LED ĐỎ 3000 118.1 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-491-P-J CHỐNG PHẢN XẠ – PHÂN CỰC, M12 NGẮT KẾT NỐI PNP ĐÈN LED ĐEN 3000 118.1 BẬT SÁNG / ĐEN-ON
– CX-491-P-Z PHẢN QUANG PHẢN QUANG – PHÂN CỰC, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP ĐÈN LED 3000 118.1 ÁNH SÁNG / ĐEN-ON
– CX-491-Z RETROREFLECTIVE – PHÂN CỰC, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN LED ĐỎ 3000 118,1 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-491A-C05-Y KIỂU CƠ BẢN, CÁP PHẢN XẠ, CÁP 0.5M NPN ĐÈN LED ĐỎ 3000 118.1 ĐÈN SÁNG
– CX-491A-P-C05-Y KIỂU CƠ BẢN, RETROREFLECTIVE, CÁP 0.5M PNP LED ĐỎ 3000 118.1 LIGHT-ON
– CX-491B-C05-Y KIỂU CƠ BẢN, CÁP PHẢN XẠ, CÁP 0.5M NPN ĐÈN LED ĐỎ 3000 118,1 ĐEN-ON
– CX-491B-P-C05-Y KIỂU CƠ BẢN, RETROREFLECTIVE, CÁP 0.5M PNP ĐÈN LED 3000 118.1 ĐEN-ON
– CX-493 CHỐNG PHẢN XẠ – DẢI DÀI NPN LED ĐỎ 5000 196.8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-493-J RETROREFLECTIVE – DẢI DÀI, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN LED ĐỎ 5000 196.8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-493-P CHỐNG PHẢN XẠ – CHIẾU SÁNG LED PNP ĐỎ 5000 196,8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-493-P-J RETROREFLECTIVE – KHOẢNG CÁCH DÀI, M12 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED ĐỎ 5000 196.8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-493-P-Z RETRORELECT PHẢN XẠ – DẢI DÀI, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH PNP LED ĐỎ 5000 196.8 LIGHT-ON / DARK-ON
– CX-493-Z RETRORELECTIVE – LONG RANGE, M8 NGẮT KẾT NỐI NHANH NPN RED LED 5000 196.8 LIGHT-ON / DARK-ON.
 
PHỤ KIỆN CẢM BIẾN QUANG CX-400 SERIES:
GÁ CẢM BIẾN
– MS-CX2-4 VẬN CẢNH BẢO VỆ DỰA TRÊN CX
– MS-CX2-1 VÒNG ĐIỀU KHIỂN CXT CX
– MS-CX-3 Đ MOC ĐIỂM ĐÈN LƯỚI LS
– OS-CX-2 SLIT MASK, 2MM, 0.079IN CHO CX
– OS-CX-1 SLIT MASK, 1MM, 0.03IN CHO CX
– OS-CX-2X6 SLIT MASK 2MM X 6MM RECT FOR CX
GƯƠNG PHẢN XẠ: 
– OS-CX-1X6 SLIT MASK 1MM X 6MM RECT FOR CX
– OS-CX-05X6 SLIT MASK 0.5MM X 6MM RECT FOR CX
– OS-CX-05 SLIT MAKS, 0.02IN CHO CX
– TÍN HIỆU PHẢN HỒI RF-230, 49.3MM X 50.3MM
– BỘ PHẢN HỒI RF-220, 34,3MM X 35,3MM
– BỘ PHẢN XẠ RF-210, 12,8MM X 33,3MM
– MS-RF21-1 REFLECTOR PROTECTIVE MFG. ĐÓNG GÓI CHO RF-210
– MS-RF23 PHẢN QUANG MFG. ĐÓNG GÓP CHO RF-230
– MS-RF22 REFLECTOR MFG. PHỤ KIỆN RF-220
– TẤM PHẢN QUANG RF-12 25MM X 30MM
– TẤM PHẢN QUANG RF-T110. 100X100MM
– VAI PHẢN HỒI RF-11, 8MM X 30MM
– CÁP NỐI TRỰC TIẾP CN-24A-C5 M8 VỚI CÁP 5M CHO TẤT CẢ CÁC DÒNG CX-400
– CÁP NỐI CN-24A-C2 M8 THẲNG NỐI VỚI CÁP 2 M CHO TẤT CẢ CÁC DÒNG CX-400
– CN-24AL-C5 M8 ĐẦU NỐI KHUỶU TAY VỚI CÁP 5M CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI CX-400
– CN-24AL-C2 ĐẦU NỐI KHUỶU TAY M8 VỚI CÁP 2M CHO TẤT CẢ CÁC DÒNG CX-400
– PF-CX4-V BỘ LỌC NGĂN NGỪA NHIỄU DẠNG DỌC
– PF-CX4-H BỘ LỌC NGĂN NGỪA NHIỄU LOẠI NGANG
– MS-CX2-5 HỢP PHỤC VỤ THIẾT BỊ LỰC CHO CX
– MS-CX2-2 VÒI HÓA CH HNH CỐC HỢP CHO CX
– CN-24L-C5 DC 4 DÂY (TẤT CẢ NHÀ CUNG CẤP) 5 M 90T 90 DEG M12
– CN-24-C5 DC 4 DÂY (ALL SENSORS) 5 METER
– CN-24L-C2 DC 4 DÂY (ALL SENSORS) 2 MÁY 90 DEG M12
– CN-24-C2 DC 4 DÂY (ALL SENSORS) 2 METER
– CN-22-C5 DC 2 DÂY (THIẾT BỊ EM MÁY THRNG) 5 MÉT
– CN-22-C2 DC 2 DÂY (THIẾT BỊ EM MÁY THRNG) 2 M MET
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SENSOR.COM. HTTPS://PLC-HMI-SERVO-SENSOR-PANASONIC.COM

WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SERVO-MITSUBISHI.COM.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SENSOR PANASONIC CX-411”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *