Giảm giá!
FR-A8AP CARD ENCODER BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-A800

FR-A8AP CARD ENCODER BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-A800

Giá: 1.450.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

FR-A8AP CARD ENCODER BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-A800

FR-A8AP Mitsubishi Module Encoder

FR-A8AP CARD ENCODER MITSUBISHI

FR-A8AP Mitsubishi Module mã hóa
Mitsubishi FR-A8AP Encoder Feedback & Positioning Card for A800 Inverters
FR-A8APR INSTRUCTION MANUAL
Option card FR-A8AP, used for Encoder Feedback with A800 Series Inverter Drives.
Mitsubishi part number is FR-A8AP (FRA8AP)

Sử dụng cho biến tần FR-A840 được thiết kế phù hợp cho mọi máy móc, cẩu trục, băng tải, máy ép, máy đùn, máy in, máy chế biến gỗ, máy nén khí, máy công cụ cần độ chính xác cao…
Series FR-A800:
– FR-A820-0.4K-1, FR-A820-0.75K-1, FR-A820-1.5K-1, FR-A820-2.2K-1, FR-A820-3.7K-1, FR-A820-5.5K-1, FR-A820-7.5K-1, FR-A820-11K-1, FR-A820-15K-1, FR-A820-18.5K-1, FR-A820-22K-1, FR-A820-30K-1, FR-A820-37K-1, FR-A820-45K-1, FR-A820-55K-1, FR-A820-75K-1, FR-A820-90K-1.
– FR-A840-0.4K-1, FR-A840-0.75K-1, FR-A840-1.5K-1, FR-A840-2.2K-1, FR-A840-3.7K-1, FR-A840-5.5K-1, FR-A840-7.5K-1, FR-A840-11K-1, FR-A840-15K-1, FR-A840-18.5K-1, FR-A840-22K-1, FR-A840-30K-1, FR-A840-37K-1, FR-A840-45K-1, FR-A840-55K-1, FR-A840-75K-1, FR-A840-90K-1, FR-A840-110K-1, FR-A840-132K-1, FR-A840-160K-1, FR-A840-185K-1, FR-A840-220K-1, FR-A840-250K-1, FR-A840-280K-1.
– FR-A842-315K-1, FR-A842-355K-1, FR-A842-400K-1, FR-A842-450K-1, FR-A842-500K-1, FR-A8AP, FR-A7AP, FR-PA07

  • – FR-A800 EIBUN TORISETSU APPLIED, FR-A8AX, FR-A8AX, FR-A8AY, FR-A8AR, FR-A8AP, FR-A8AC, FR-A8AN, FR-A8AL, FR-A8AZ, FR-A8NCE, FR-A8NF, FR-A8NC, FR-A8NP, FR-A8ND, FR-A8NCN, FR-A8NS, FR-A8ERS-60, FR-A8APR, FR-A8CN01, FR-A8CN02, FR-A8CN03, FR-A8CN04, FR-A8CN05, FR-A8CN06, FR-A8CN07, FR-A8CN08, FR-A8CN09, FR-F8AT01, FR-LU08, FR-A8TP, FR-A8TR, SW1DND-FRC2-J, SW1DND-FRC2-E, FR-A8TAT, FR-A820-0.4K-1-60CRN, FR-A820-0.75K-1-60CRN, FR-A820-1.5K-1-60CRN, FR-A820-2.2K-1-60CRN, FR-A820-3.7K-1-60CRN, FR-A820-5.5K-1-60CRN, FR-A820-7.5K-1-60CRN, FR-A820-11K-1-60CRN, FR-A820-15K-1-60CRN, FR-A820-18.5K-1-60CRN, FR-A820-22K-1-60CRN, FR-A820-30K-1-60CRN, FR-A820-37K-1-60CRN, FR-A820-45K-1-60CRN, FR-A820-55K-1-60CRN, FR-A820-75K-1-60CRN, FR-A820-90K-1-60CRN, FR-A840-0.4K-1-60CRN, FR-A840-0.75K-1-60CRN, FR-A840-1.5K-1-60CRN, FR-A840-2.2K-1-60CRN, FR-A840-3.7K-1-60CRN, FR-A840-5.5K-1-60CRN, FR-A840-7.5K-1-60CRN, FR-A840-11K-1-60CRN, FR-A840-15K-1-60CRN, FR-A840-18.5K-1-60CRN, FR-A840-22K-1-60CRN, FR-A840-30K-1-60CRN, FR-A840-37K-1-60CRN, FR-A840-45K-1-60CRN, FR-A840-55K-1-60CRN, FR-A840-75K-1-60CRN, FR-A840-90K-1-60CRN, FR-A840-110K-1-60CRN, FR-A840-132K-1-60CRN, FR-A840-160K-1-60CRN, FR-A840-185K-1-60CRN, FR-A840-220K-1-60CRN, FR-A840-250K-1-60CRN, FR-A840-280K-1-60CRN, FR-A842-315K-1-60CRN, FR-A842-355K-1-60CRN, FR-A842-400K-1-60CRN, FR-A842-450K-1-60CRN, FR-A842-500K-1-60CRN, FR-A840-3.7K-2-60, FR-A846-90K-2-60C3, FR-A820-0.4K-1, FR-A820-0.4K-1-60, FR-A820-0.75K-1, FR-A820-0.75K-1-60, FR-A820-1.5K-1, FR-A820-1.5K-1-60, FR-A820-2.2K-1, FR-A820-2.2K-1-60, FR-A820-3.7K-1, FR-A820-3.7K-1-60, FR-A820-5.5K-1, FR-A820-5.5K-1-60, FR-A820-7.5K-1, FR-A820-7.5K-1-60, FR-A820-11K-1, FR-A820-11K-1-60, FR-A820-15K-1, FR-A820-15K-1-60, FR-A820-18.5K-1, FR-A820-18.5K-1-60, FR-A820-22K-1, FR-A820-22K-1-60, FR-A820-30K-1, FR-A820-30K-1-60, FR-A820-37K-1, FR-A820-37K-1-60, FR-A820-45K-1, FR-A820-45K-1-60, FR-A820-55K-1, FR-A820-55K-1-60, FR-A820-75K-1, FR-A820-75K-1-60, FR-A820-90K-1, FR-A820-90K-1-60, FR-A840-0.4K-1, FR-A840-0.4K-1-60, FR-A840-0.75K-1, FR-A840-0.75K-1-60, FR-A840-1.5K-1, FR-A840-1.5K-2, FR-A840-1.5K-1-60, FR-A840-2.2K-1, FR-A840-2.2K-2, FR-A840-2.2K-1-60, FR-A840-3.7K-1, FR-A840-3.7K-2, FR-A840-3.7K-1-60, FR-A840-5.5K-1, FR-A840-5.5K-2, FR-A840-5.5K-1-60, FR-A840-7.5K-1, FR-A840-7.5K-2, FR-A840-7.5K-1-60, FR-A840-11K-1, FR-A840-11K-2, FR-A840-11K-1-60, FR-A840-15K-1, FR-A840-15K-2, FR-A840-15K-1-60, FR-A840-18.5K-1, FR-A840-18.5K-2, FR-A840-18.5K-1-60, FR-A840-22K-1, FR-A840-22K-2, FR-A840-22K-1-60, FR-A840-30K-1, FR-A840-30K-2, FR-A840-30K-1-60, FR-A840-37K-1, FR-A840-37K-2, FR-A840-37K-1-60, FR-A840-45K-1, FR-A840-45K-2, FR-A840-45K-1-60, FR-A840-55K-1, FR-A840-55K-2, FR-A840-55K-1-60, FR-A840-75K-1, FR-A840-75K-2, FR-A840-75K-1-60, FR-A840-90K-1, FR-A840-90K-2, FR-A840-90K-1-60, FR-A840-110K-1, FR-A840-110K-2, FR-A840-110K-1-60, FR-A840-132K-1, FR-A840-132K-2, FR-A840-132K-1-60, FR-A840-160K-1, FR-A840-160K-1-60, FR-A840-185K-1, FR-A840-185K-1-60, FR-A840-220K-1, FR-A840-220K-1-60, FR-A840-250K-1, FR-A840-250K-1-60, FR-A840-280K-1, FR-A840-280K-1-60, FR-A846-0.75K-1-60C3, FR-A846-1.5K-1-60C3, FR-A846-2.2K-1-60C3, FR-A846-3.7K-1-60C3, FR-A846-5.5K-1-60C3, FR-A846-7.5K-1-60C3, FR-A846-11K-1-60C3, FR-A846-15K-1-60C3, FR-A846-18.5K-1-60C3, FR-A846-22K-1-60C3, FR-A846-30K-1-60C3, FR-A846-37K-1-60C3, FR-A846-45K-1-60C3, FR-A846-55K-1-60C3, FR-A846-75K-1-60C3, FR-A846-90K-1-60C3, FR-A846-110K-1-60C3, FR-A846-132K-1-60C3, FR-A846-00023-1-60C3, FR-A846-00038-1-60C3, FR-A846-00052-1-60C3, FR-A846-00083-1-60C3, FR-A846-00126-1-60C3, FR-A846-00170-1-60C3, FR-A846-00250-1-60C3, FR-A846-00310-1-60C3, FR-A846-00380-1-60C3, FR-A846-00470-1-60C3, FR-A846-00620-1-60C3, FR-A846-00770-1-60C3, FR-A846-00930-1-60C3, FR-A846-01160-1-60C3, FR-A846-01800-1-60C3, FR-A846-02160-1-60C3, FR-A846-02600-1-60C3, FR-A846-03250-1-60C3, FR-A846-03610-1-60C3, FR-A846-00023-2-60C2, FR-A846-00038-2-60C2, FR-A846-00052-2-60C2, FR-A846-00083-2-60C2, FR-A846-00126-2-60C2, FR-A846-00170-2-60C2, FR-A846-00250-2-60C2, FR-A846-00310-2-60C2, FR-A846-00380-2-60C2, FR-A846-00470-2-60C2, FR-A846-00620-2-60C2, FR-A846-00770-2-60C2, FR-A846-00930-2-60C2, FR-A846-01160-2-60C2, FR-A846-01800-2-60C2, FR-A846-02160-2-60C2, FR-A846-02600-2-60C2, FR-A846-03250-2-60C2, FR-A846-03610-2-60C2, FR-CC2-H315K-60, FR-CC2-H355K-60, FR-CC2-H400K-60, FR-CC2-H450K-60, FR-CC2-H500K-60, FR-CC2-H560K-60, FR-A842-315K-1, FR-A842-355K-1, FR-A842-400K-1, FR-A842-450K-1, FR-A842-500K-1, FR-A820-0.4K-1-GF, FR-A820-0.75K-1-GF, FR-A820-1.5K-1-GF, FR-A820-2.2K-1-GF, FR-A820-3.7K-1-GF, FR-A820-5.5K-1-GF, FR-A820-7.5K-1-GF, FR-A820-11K-1-GF, FR-A820-15K-1-GF, FR-A820-18.5K-1-GF, FR-A820-22K-1-GF, FR-A820-30K-1-GF, FR-A820-37K-1-GF, FR-A820-45K-1-GF, FR-A820-55K-1-GF, FR-A820-75K-1-GF, FR-A820-90K-1-GF, FR-A840-0.4K-1-GF, FR-A840-0.75K-1-GF, FR-A840-1.5K-1-GF, FR-A840-2.2K-1-GF, FR-A840-3.7K-1-GF,, FR-A840-5.5K-1-GF, FR-A840-7.5K-1-GF, FR-A840-11K-1-GF, FR-A840-15K-1-GF, FR-A840-18.5K-1-GF, FR-A840-22K-1-GF, FR-A840-30K-1-GF, FR-A840-37K-1-GF, FR-A840-45K-1-GF, FR-A840-55K-1-GF, FR-A840-75K-1-GF, FR-A840-90K-1-GF, FR-A840-110K-1-GF, FR-A840-132K-1-GF, FR-A840-160K-1-GF, FR-A840-185K-1-GF, FR-A840-220K-1-GF, FR-A840-250K-1-GF, FR-A840-280K-1-GF, FR-A842-315K-1-GF, FR-A842-355K-1-GF, FR-A842-40

FR-A8AP CARD ENCODER MITSUBISHI

FR-A8AP Mitsubishi Module Encoder

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG

TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 115/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 02485.854.668 
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTPS://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SENSOR.COM. HTTPS://PLC-HMI-SERVO-SENSOR-PANASONIC.COM

WEBSITE: HTTPS://PLC-HMI-SERVO-MITSUBISHI.COM.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “FR-A8AP CARD ENCODER BIẾN TẦN MITSUBISHI FR-A800”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *